Barnegrupper

Espira Nordmo har 4 avd. med rundt 70 plasser for barn i aldersgruppen 0-6 år. Vi har delt barna inn etter alder, Ekorn 0-2 år, Ulven 2-4 år, Gaupa 3-5 år og Jerven 5-6 år. Hver avdeling legger til rette for aktiviteter i forhold til barnas alder på avdelingen.

 

 

Personvern og cookies