Gaupa og Jerven

Vinterlek

Vinterlek

Vi har valgt å samarbeide på tvers av avdelingene, hvor vi har aldersinndelte grupper for 3-åringene, 4-åringene og 5-åringene. Fire dager i uken er minibussen på veien med en av gruppene. Vi bruker nærmiljøet aktivt. Ellers er har vi fokus på å være mye ute. Vi jobber aktivt med sosial kompetanse gjennom hele året. Liker å ta ting litt på sparket og henger oss gjerne med på aktiviteter og tilstelninger som skjer i kommunen og nærmiljøet. Skolespira (5-åringene) har skoleforberedende aktiviteter som bokstaver, tall og det å bli mer selvstendig både på tur og i barnehagen

 

 

Personvern og cookies