Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Friluftsliv

Vi arbeider for at barna skal få erfaringer og kunnskap om naturen, bli glad i og å ta vare på den. Hver uke har vi 2-3 turdager for de store barna og 1-2 dager for de små. Vi har...

Les mer

Miljøfyrtårn

Espira Nordmo er sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi oppfyller mange miljøkrav bl.a. i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport og utslipp luft/vann....

Les mer

IKT

Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en del av livet vårt. Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. De fleste barn kommer til barnehagen med kunnskaper om og erfaring med IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Barn er nysgjerrige,...

Les mer
Personvern og cookies