SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Skoler og barnehager i Elverum kommune har laget et informasjonshefte som blir delt ut til alle Skolespirene på foreldremøte i september. Det gjennomføres individuelle overgangssamtaler mellom barnehage og skole. Denne samtalen foregår etter godkjenning av foresatte.

 

Personvern og cookies